Scrab­ble-stjerne ute­stengt i tre år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

For­enin­gen for bri­tis­ke Scrab­ble-spil­le­re har ute­stengt stjerne­spil­ler Al­lan Sim­mons i tre år etter at han brøt reg­le­ne i det po­pu­la­ere spil­let.

Tre per­soner skal ha va­ert vit­ne til at Sim­mons, som har skre­vet en rek­ke bø­ker om Scrab­ble, la til­ba­ke en hånd­full brik­ker etter å ha truk­ket dem, for der­et­ter å trek­ke nye brik­ker. Det­te er et brudd på reg­le­ne, som sier at man må spil­le med de brik­ke­ne man trek­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.