160

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Rundt 160 stod på start­stre­ken til mo­sjons­lø­pet Ar­bo­rettrim­men den­ne hel­gen. SI må til­ba­ke til 90-tal­let for å fin­ne like stor del­ta­kel­se. For SI er eks­tra gle­de­lig at man­ge unge var med der G 11–14 år var størst med 22 lø­pe­re. To løp, 25/11 og 2/12, gjen­står.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.