Nor­ge er for lite for Sk­ret­ting

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Fra Hil­le­våg sty­rer The­re­se Log Ber­gjord mil­li­ard­kon­ser­net Sk­ret­ting, som har 3500 an­sat­te i 30 land. Sel­ska­pet har fort­satt vekst­am­bi­sjo­ner, men veks­ten må skje uten­for Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.