7

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Sta­tens veg­ve­sen ut­før­te tirs­dag kveld og natt til i går en tra­fikkon­troll på E39 Kross­moen kon­troll­sta­sjon.

Én sjå­før ble an­meldt for ugyl­dig yrkes­kjøre­kom­pe­tan­se samt for brudd på kjø­re- og hvile­tids­be­stem­mel­se­ne.

Tre and­re sjå­fø­rer fikk skrift­lig ad­var­sel for brudd på kjø­re- og hvile­tids­be­stem­mel­se­ne, mens fire kjøre­tøy fikk bruks­for­bud på grunn av at las­ten ikke var for­svar­lig sik­ret.

To kjøre­tøy fikk bruks­for­bud på grunn av over­last.

Den tek­nis­ke til­stands­kon­trol­len av­dek­ket mang­ler på fem kjøre­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.