Over­kjørt av grave­ma­skin og døde

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

En mann som ar­bei­det med gra­ving av grøf­ter, mis­tet li­vet da han ble over­kjørt av en grave­ma­skin i Gjer­stad i Aust-Ag­der. Kom­mu­nen har satt krise­stab.

Po­li­ti­et i Ag­der fikk mel­ding om ulyk­ken i går mor­ges.

Rundt en time se­ne­re kom mel­din­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.