Mer enn dob­ling

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Be­folk­nings­veks­ten fram til 2050 gjør at pro­duk­sjo­nen av opp­dretts­fisk må mer enn dob­les for for å møte etter­spør­se­len. Men veks­ten må skje skån­somt og va­ere ba­ere­kraf­tig. Pro­ble­me­ne med for­uren­sing, fôr og lakse­lus må lø­ses.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.