Nut­re­co

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Nut­re­co er et glo­balt sel­skap in­nen dyre­er­na­e­ring og fiske­fôr. y Nut­re­cos avan­ser­te fô­rings­løs­nin­ger er opp­rin­nel­sen til mat for mil­lio­ner av for­bru­ke­re over hele ver­den. y Nut­re­co sys­sel­set­ter over 12.000 men­nes­ker i 32 land med et om­set­ning på 5,6 mil­li­ar­der euro i 2016. y De to glo­ba­le merke­va­re­ne, Sk­ret­ting (fiske­fôr) og Trouw Nut­ri­tion (dyre­er­na­e­ring), har salg i over 90 land. y Sel­ska­pet er et hel­eid dat­ter­sel­skap av SHV Hol­dings N.V., et fa­mi­lie­eid multi­na­sjo­nalt sel­skap, med et om­set­ning på 18,6 mil­li­ar­der euro i 2016.

Knut Nes­se fra Bry­ne er topp­sjef i Nut­re­co. Han er sta­sjo­nert i Ams­ter­dam i Ne­der­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.