Død mann fun­net på Vau­len – på­gre­pet per­son løs­latt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hil­de Moi Øst­bø hil­de.moi@af­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: En 80 år gam­mel mann ble fun­net død uten­dørs på Vau­len tirs­dag mor­gen. En per­son ble på­gre­pet, men er nå løs­latt.

–Po­li­ti­et etter­fors­ker sa­ken og prø­ver å fin­ne døds­år­sak. Vi har uli­ke hy­po­te­ser. Det­te kan va­ere helse­re­la­tert, det kan va­ere en ulyk­ke el­ler en straff­bar hand­ling, sier Are Ny­gård Berg, jour­ha­ven­de ju­rist i Sør-Vest po­liti­dis­trikt.

Han sier at po­li­ti­et har fle­re per­soner som job­ber med sa­ken, og at de har tatt fle­re av­hør.

Po­li­ti­et på­grep tirs­dag en per­son, som er sik­tet for brudd på Vei­tra­fikk­lo­ven.

– En per­son har va­ert på­gre­pet si­den i går kveld. Ved­kom­men­de er nå løs­latt, noe som be­tyr at mis­tan­ken er be­ty­de­lig svek­ket. Det frem­står som mest sann­syn­lig at det­te er et helse­re­la­tert døds­fall, sa Berg i går etter­mid­dag..

Ved­kom­men­de for­blir li­ke­vel sik­tet frem til sa­ken er fer­dig etter­fors­ket.

Berg sier det ikke er noe som ty­der på at po­li­ti­et kom­mer til å gjø­re and­re på­gri­pel­ser og at det er mind­re sann­syn­lig at det lig­ger en straff­bar hand­ling bak døds­fal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.