Opex (Ope­ra­ting expen­se)

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y I øko­no­misk teori skil­les det mel­lom drifts­kost­nad (opex) og ka­pi­tal­kost­nad (ca­pex). y Drifts­kost­nad er de lø­pen­de kost­na­de­ne knyt­tet til pro­duk­sjon og drift. y Ka­pi­tal­kost­na­der er in­ves­te­rin­ger i ei­en­de­ler, for ek­sem­pel en ma­skin el­ler platt­form, og ved­li­ke­hold. y Drifts­kost­na­de­ne i den­ne sa­ken har Ry­stad fun­net ved å dele opex i ame­ri­kans­ke dol­lar på to­tal pro­duk­sjon av olje og gass i olje­ekvi­va­len­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.