Klage­nemn­da for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Klage­nemn­da for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser (Kofa) ble etab­lert i 2003 som klage­or­gan for brudd på re­gel­ver­ket for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Kofa be­står av en re­gje­rings­opp­nevnt nemnd på ti ju­ris­ter og et sek­re­ta­riat. Kofa av­gir råd­gi­ven­de ut­ta­lel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.