John­son ad­va­rer mot «brexit-svik»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Stor­bri­tan­nias uten­riks­mi­nis­ter Bo­ris John­son ad­va­rer brexit-mot­stan­de­re og sier de­res for­søk på å hind­re EU-ut­mel­del­se kan få folk til å føle seg sve­ket.

John­son skal hol­de en tale om brexit i Lon­don ons­dag. I ta­len kom­mer han til å opp­ford­re dem som stem­te for å for­la­te EU, til å slut­te fred med dem som øns­ker at lan­det fort­satt skal va­ere EU-med­lem.

Brexit har skapt dyp split­tel­se i det bri­tis­ke sam­fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.