Fan­ger

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Nors­ke myn­dig­he­ter er ikke kjent med at det er nors­ke stats­bor­ge­re blant krigs­fan­ge­ne som hol­des av kur­disk mi­lits i Syria.

Den kur­dis­ke YPG-mi­lit­sen i Nord-Syria har tatt tu­sen­vis av krigs­fan­ger som en­ten an­kla­ges for å ha kri­get for den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS, el­ler for å sym­pa­ti­se­re med dem.

SIMON DAWSON

Uten­riks­mi­nis­ter Bo­ris John­son kom­mer ad­vars­ler om brexit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.