PMC Wag­ner

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Of­fi­si­elt til­la­ter ikke Russ­land pri­va­te mi­lit­ser. y «Det pri­va­te mi­li­ta­ere sel­ska­pet Wag­ner» me­nes li­ke­vel å ha blitt en­ga­sjert i ope­ra­sjo­ner i Syria ad­skilt fra of­fi­si­el­le rus­sis­ke elite­styr­ker i lan­det. y Wag­ners sol­da­ter på­tar seg strids­opp­ga­ver som Russ­land for­melt ikke er in­volvert i. y Opp­ga­ver og sol­da­ter me­nes iføl­ge vest­li­ge ob­ser­va­tø­rer å va­ere ut­pekt av rus­sisk mi­li­ta­er etter­ret­nings­tje­nes­te. y Wag­ner-sol­da­ter skal ha va­ert inn­satt i Ukrai­na og Syria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.