Nød­hjelp slapp inn i Øst-Ghouta

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

For førs­te gang si­den no­vem­ber har en nød­hjelps­ko­lon­ne slup­pet inn i den opp­rørs­kon­trol­ler­te en­kla­ven Øst-Ghouta uten­for Da­mas­kus, opp­ly­ser FN. Over 250 si­vi­le ble for­ri­ge uke drept i mas­si­ve bombe­og ar­til­le­ri­an­grep fra sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ker

i Øst-Ghouta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.