22. juli 2011

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Ter­ror­an­gre­pe­ne i Nor­ge 2011 skjed­de fre­dag 22. juli. y Det var to se­kven­si­el­le ter­ror­an­grep. Et i re­gje­rings­kvar­ta­let i Oslo, og på AUFs som­mer­leir på Utøya i Bus­ke­rud. y Til sam­men mis­tet 77 men­nes­ker li­vet i an­gre­pe­ne.

THO­MAS HALLELAND

Ei­rik Mor­ten­sen har va­ert leder i støtte­grup­pen for 22. juli si­den høs­ten 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.