Fem­lin­ger: Både mo­ren og bar­na døde

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Mad­rid (NTB): I lands­byen Ar­royo de Don Ser­van i naer­he­ten av Ba­ja­doz er en jord­bru­kers hus­tru ned­kom­met med fem­lin­ger, 3 gut­ter og to pi­ker. 4 av bar­na lev­de ved fød­se­len, det fem­te var dødt. Mo­ren døde 4 ti­mer etter at det sis­te bar­net var født. Noen ti­mer sei­ne­re døde også de le­vende­fød­te bar­na. Bar­na var mel­lom 15 og 20 centi­me­ter lan­ge, vei­de bare om lag 1 pund, men var full­sten­dig nor­malt skapt. Mo­ren var 31 år gam­mel og had­de va­ert gift i 12 år. Hun had­de tid­li­ge­re fått 7 barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.