Full storm skap­te kaos i OL-byen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Vold­som vind i OL-byen blås­te ned man­ge gjer­der og part­ytelt i går. All ak­ti­vi­tet uten­dørs og i pro­vi­so­ris­ke byg­nin­ger i OL-par­ken ble stop­pet. Lo­ka­le medi­er meld­te om vind med over full storm i kas­te­ne. Fle­re per­soner hav­net på syke­hus. Både kvin­ne­nes sla­låm­kon­kur­ran­se og 15 kilo­me­ter ski­sky­ting ble av­lyst. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.