OL-min­net: «Mi­racle on ice»

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Den kal­de kri­gen var på høy­den og Sov­jet dro til La­ke Pla­cid i 1980 som sky­høye fa­vo­rit­ter til å vin­ne OL-gull i is­hockey. Det sov­je­tis­ke la­get be­sto av pro­fe­sjo­nel­le spil­le­re og ble reg­net som et av ti­de­nes bes­te etter å ha vun­net gull i fem av de seks sis­te vin­ter­le­ke­ne. Kam­pen mot USA skul­le bli den mest kjen­te hockey­kam­pen i his­to­ri­en. Foran et en­tu­si­as­tisk hjemme­pub­li­kum hen­tet det ame­ri­kans­ke la­get - be­stå­en­de av uni­ver­si­tets­spil­le­re - opp den rus­sis­ke le­del­sen to gan­ger før de av­gjor­de og vant 4-3. Den his­to­ris­ke sei­e­ren mot Sov­jet la grunn­la­get for USAs førs­te hockey­gull og ble kjent som «Mi­racle on ice».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.