Et­ter­ly­ser vit­ner til tra­fikk­ulyk­ke

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Tirs­dag 6. no­vem­ber ca klok­ken 13.35 var det en tra­fikk­ulyk­ke mel­lom en laste­bil og en syk­list, der syk­lis­ten kom al­vor­lig til ska­de. Ulyk­ken skjed­de i Sen­trums­ve­gen like ved av­kjør­se­len til Ara­berg­ve­gen 1 på So­la. Po­li­ti­et øns­ker å kom­me i kon­takt med vit­ner som kan ha sett sel­ve ulyk­ken el­ler be­ve­gel­se­ne til kjøre­tøy­ene i for­kant av ulyk­ken. Vit­ner kan mel­de seg til po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral på 02800.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.