190 fore­legg for mo­bil­bruk

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

47 stu­den­ter i Sør-Vest po­liti­dis­trikt har den­ne uken hatt tra­fikk­uke. Ons­dag, tors­dag og fredag ble 4101 kjøre­tøy kon­trol­lert i Stav­an­ger, Sand­nes, Ja­eren, Da­la­ne og Sø­re Ry­fyl­ke. y 190 fikk for­enk­let fore­legg for mo­bil­bruk y 102 fikk for­enk­let fore­legg for å ha kjørt for fort y 39 fikk for­enk­let fore­legg for kjø­ring i strid med

skilt (for­bud mot mo­tor­vogn) y 2 fikk for­enk­let fore­legg for feil med lys y 79 fikk ge­byr for mang­len­de fø­rer­kort/vogn­kort y 4 fikk ge­byr for slit­te dekk y 25 fikk ge­byr for mang­len­de bruk av bil­bel­te y 2 fikk ge­byr for mang­len­de var­sel­tre­kant y 1 per­son ble an­meldt på grann av rus y 6 per­son ble an­meldt på grunn av kjø­ring uten

gyl­dig fø­rer­kort y 4 fikk fø­rer­kor­tet be­slag­lagt y 4 ble av­skil­tet

Man­ge at de 39 som fikk for­enk­let fore­legg for kjø­ring i strid med skilt, fikk det­te på Ru­ten i Sand­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.