SUS2023

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Kost­nads­ram­me: Cir­ka 8,4 mil­li­ar­der. y Stør­rel­se: Cir­ka 105.000 kvad­rat­me­ter. y Hvor: Ul­land­haug i Stav­an­ger. y Bygge­start: Våren 2019. y Inn­flyt­ting: 2023. y Hvem skal inn: Al­le so­ma­tis­ke senge­pa­si­en­ter og akutt­pa­si­en­ter samt nød­ven­di­ge støtte­funk­sjo­ner flyt­tes. Ene­rom med bad til al­le (cir­ka 640 senge­rom er plan­lagt).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.