Unn The­re­se Om­dal

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Fød­sels­dato: 29. juni 1977 y Bo­sted: Eger­sund. y Si­vil­stand: Mam­ma til fire gut­ter på 16, 12, 7 og 3 år. y Ak­tu­ell med: Ny bok. y Be­skriv deg selv med tre ord: Ven­ner be­skri­ver meg som en­ga­sjert, raus og in­klu­de­ren­de. y Hva opp­tar deg mest for ti­den? Still­het. Jeg tror både barn og voks­ne kan tren­ge mer still­het, ro og til­stede­va­er­el­se i liv­e­ne våre. y Hva pro­vo­se­rer deg? Ego­is­me, ned­la­ten­het og al­le for­mer for dis­kri­mi­ne­ring.

JON INGEMUNDSEN

Unn The­re­se Om­dal ga ut bok med skrekk­blan­det fryd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.