Aud Mar­grethe Hynne­kleiv 100 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Aud Mar­grethe Hynne­kleiv (f. Bju­nes), Oslo, er 100 år 11. de­sem­ber.

Aud Mar­grethe ble født på Ton­stad i Vest-Ag­der da førs­te ver­dens­krig slut­tet, klok­ka 11 den 11.11. for hund­re år si­den, og ble der­for kalt freds­bar­net. Ju­bi­lan­te var søs­ken num­mer fem av åtte og har fra barns­bein av vevd og va­ert med i kor.

Un­der and­re ver­dens­krig var hun syke­plei­er ved Ul­le­vål syke­hus og gif­tet seg nytt­års­af­ten 1945 med sin kja­ere Ei­lif, som i mai­da­ge­ne re­tur­ner­te fra flykt­ninge­år i Sve­ri­ge. Hun veks­let len­ge mel­lom å va­ere hus­mor og hjemme­syke­plei­er og har hatt syke­plei­e­stil­lin­ger ved Ul­le­vål, Gau­stad og til slutt Riks­hos­pi­ta­let, der hun pen­sjo­ner­te seg som 80-åring.

Ju­bi­lan­ten har hatt en rek­ke til­lits­verv i Kris­te­lig Folke­par­ti og har va­ert med­lem av Nord­berg me­nig­hets­råd. Sa­er­lig en­ga­sjer­te hun seg for barn, også i søn­dags­sko­len, som styre­le­der for barne­hage og po­li­tisk ak­tiv i barne­verns­sa­ker. Ekte­man­nen døde i 2003. Fort­satt bor hun hjem­me.(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.