Halv­par­ten av ver­dens­re­kor­de­ne i fri­idrett er blitt for­bed­ret i år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

13 re­kor­der i de 22 olym­pis­ke øvel­ser for menn. 9 av 12 for kvin­ner

De olym­pis­ke le­ker i Mexico City sat­te slutt­stre­ken for en fri­idretts­se­song som må karak­ti­se­res som over­vel­den­de. Hele 18 ver­dens­re­kor­der så da­gens lys i herre­klas­sen, mens 10 nye ver­dens­re­kor­der ble satt på spinne­si­den. Dess­uten ble to ver­dens­re­kor­der tan­gert av mann­fol­ke­ne. Av re­kor­der er det en del som skri­ver seg fra løps­dis­tan­ser med en­gels­ke mål. Om vi hol­der oss til olym­pis­ke øvel­ser, er tal­let 13 av 22. Alt­så er mer enn halv­par­ten av fjor­årets re­kor­der slått. I kvinne­klas­sen er nivå­he­vin­gen enda mer im­po­ne­ren­de idet 9 av 12 mu­li­ge re­kor­der i de olym­pis­ke øvel­ser er for­bed­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.