Små­nytt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Leices­ter spil­ler i dag sin førs­te hjemme­kamp (mot Burn­ley) si­den den tra­gis­ke he­li­kop­ter­ulyk­ken. Der mis­tet fem men­nes­ker li­vet i flam­me­ne. y Man­ches­ter Uni­ted har flest Pre­mi­er League-sei­rer av al­le klub­ber med 635. Ar­se­nal og Chelsea føl­ger na­er­mest med hen­holds­vis 551 og 545. y Det ven­ter PL-pau­se på grunn av lands­kam­per etter den­ne run­den. 24. no­vem­ber smel­ler det igjen på ball­øya. Tot­ten­ham - Chelsea på Wem­bley blir run­dens stor­kamp. y Li­ver­pools Ja­mes Mil­ner blir tro­lig neste­mann med 500 PL-kam­per. Han står med 496. Ga­reth Bar­ry top­per lis­ten med 653.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.