Jo­hann­es­sen til­ba­ke etter bil­ulyk­ke og ska­de

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

FOT­BALL: Tre må­ne­der etter en kol­li­sjon er Gø­ran Sø­gard Jo­hann­es­sen i ferd med å vise seg fram for fullt i Flens­burg.

Det var i som­mer at Stav­an­ger­ka­ren Jo­hann­es­sen var pas­sa­sjer i en bil etter å ha gjen­nom­gått en an­kel­ope­ra­sjon. Hjem­tu­ren ble sva­ert dra­ma­tisk. Kol­li­sjo­nen opp­sto rett før på­kjør­se­len til mo­tor­vei­en.

In­gen av de sju inn­blan­de­de kom fra sam­men­stø­tet med va­rig mén.

– Vi skal va­ere sva­ert glad for at det ikke gikk ver­re med tan­ke på far­ten (75-80 kilo­me­ter i ti­men) vi had­de og må­ten bi­le­ne traff hver­and­re på, sier Jo­hann­es­sen til NTB.

Han had­de fes­tet sik­ker­hets­bel­tet og kan ha blitt red­det av det. 24-årin­gen på­dro seg bare bruk­ket nese, noen kutt og en li­ten hjerne­rys­tel­se.

Han har spilt tre-fire kam­per for Flens­burg de sis­te uke­ne.

– Jeg kom til­ba­ke litt tid­li­ge­re enn jeg had­de ven­tet og har fått bra med til­lit i kam­pe­ne. Nå gjel­der det å ba­lan­se­re be­last­nin­gen litt for­di jeg mer­ker at an­ke­len ikke er helt 100 pro­sent ennå, sier Jo­hann­es­sen.

Flens­burg har star­tet Bun­des­liga

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.