Haw­king med egne ord

«Det kan hen­de Gud ek­sis­te­rer, men vi­ten­ska­pen kan for­kla­re uni­ver­set uten å tren­ge noen ska­per.»

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Innhold -

«Det vil­le ikke vært rare uni­ver­set hvis det ikke had­de vært hjem­sted for men­nes­ke­ne du er glad i.»

«Når du vet at du ri­si­ke­rer å dø tid­lig, inn­ser du at livet er verd å leve, og at det er man­ge ting du gjer­ne vil gjø­re.»

«Jeg vil vise at folk ikke be­hø­ver å la seg be­gren­se av fy­sis­ke funk­sjons­hem­nin­ger så len­ge de ikke er hem­met i ån­den.»

«Må­let mitt er en­kelt: Det er en full­sten­dig for­stå­el­se av uni­ver­set, hvor­for det er som det er og hvor­for det over­ho­det ek­sis­te­rer.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.