Syk­ling uten al­der

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

«Syk­ling uten al­der» del­tok på Forne­bu-da­ge­ne med tema uni­ver­sell ut­for­ming, mel­der Ski­en kom­mu­ne. – Det blir lagt til ret­te for at alle skal kun­ne bru­ke de fri­luft­s­til­bu­de­ne det of­fent­li­ge kan by på. Vi sør­ger for at de som ikke kan kom­me dit på egen hånd kan være en ak­tiv del av sam­fun­net og nær­mil­jø­et, sier Tor­mod Hansen, en av de fri­vil­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.