Gausta­top­pen er­for­al­le

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Jeg ble glad da jeg les­te Var­den tors­dag og så sa­ken om ny re­kord for Gausta­ba­nen. 1.500 pas­sa­sje­rer sist søn­dag er noe av det står skik­ke­lig re­spekt av.

En ting er at det er spen­nen­de i seg selv å ta det­te spe­si­el­le to­get in­ne i et fjell, men det bes­te for meg er at Gausta­ba­nen gjør Gausta­top­pen til­gjen­ge­lig for så man­ge som el­lers aldri vil­le ha kom­met opp dit. Små barn, eld­re, per­soner som ikke kla­rer å ta seg dit opp på an­nen måte – og, ja, de som el­lers ikke vil­le gid­det å ta seg opp dit.

Man har dess­ver­re møtt en­kel­te som na­er­mest hev­der at man først må sli­te og svet­te noen ti­mer for å gjø­re seg ver­dig til sto på top­pen av fjel­let, men de fles­te jeg har møtt har en at­skil­lig venn­li­ge­re hold­ning.

Gausta­top­pen er nem­lig til for oss alle. Og å sit­te der opp og nyte ut­sik­ten og en vaf­fel, ja det gjør godt for oss alle. Så, takk Gausta­ba­nen, måt­te du bli enda mer po­pu­la­er og bi­dra til å frak­te enda fle­re per­soner opp til Gausta­top­pen og Gausta­hyt­ta.

Har man noe godt, er det nem­lig uhøf­lig å ikke dele med seg.

Stolt tele­mar­king

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.