Kvin­ne tok sa­ken i egne hen­der da hun så bi­len som ving­let

Varden - - NYHETER - NOTODDEN

Det var litt før klok­ken 10 fre­dag at po­li­ti­et fikk en te­le­fon fra en kvin­ne­lig bil­fø­rer som had­de kjørt bil på Sau­he­rad­ve­gen.

– Hun for­tal­te at hun had­de stan­set en bil etter at hun had­de ob­ser­vert at han kjør­te vel­dig ving­le­te på vei­en og opp på for­taus­kan­ter. Det var sterk mis­tan­ke om rus­kjø­ring, sier ope­ra­sjons­le­der Vi­dar Aalt­vedt i Sør­Øst po­liti­dis­trikt.

Po­li­ti­et reis­te ut til ste­det og fikk kon­troll på man­nen i 40­åre­ne fra Notodden. Det vis­te seg raskt at mis­tan­ken om rus­kjø­ring stem­te.

Da pa­trul­jen un­der­søk­te bi­len na­er­me­re, ble det klart at det var fle­re grun­ner til at man­nen aldri skul­le ha sit­tet bak rat­tet i bi­len.

– Han had­de ikke fø­rer­kort, og bi­len var tid­li­ge­re blitt av­skil­tet da års­av­gif­ten ikke ble be­talt, sier Aalt­vedt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.