DE­BATT VAR­DEN

Varden - - DAGENS BILDE -

Har du noe på hjer­tet? Skriv til de­batt@var­den.no. Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å re­di­ge­re inn­legg. Alle de­batt­inn­legg må un­der­teg­nes med fullt navn, og det er fint hvis du sen­der med et bil­de av deg selv. Hoved­inn­legg: Maks 4.000 tegn med mel­lom­rom. Inn­legg Maks 2.000 tegn med mel­lom­rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.