Gull­re­sul­tat i verk­sted­be­drif­ten

Bil­fin­ger på Her­øya an­set­ter mel­lom 70 og 100 hvert år

Varden - - FORSIDE -

Bil­fin­ger In­du­stri­al Ser­vices Nor­way AS satt igjen med 70 mil­lio­ner kro­ner på bunn­lin­ja i fjor. Det er en øk­ning på nes­ten 50 pro­sent og skyl­des en stor­kon­trakt hos Ya­ra og Hydro på Karm­øy. Be­drif­ten lig­ger an til å le­ve­re bra i år også.

FOTO: RAGNHILD JOHANSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.