Sis­te nytt fra rust­bel­tet

Varden - - DAGENS BILDE - Per Ar­ne Renne­straum

PORS­GRUNN Det vak­te opp­sikt da kom­mu­nen men­te det pas­set best med et rus­tent pumpe­hus i Rey­nolds­par­ken ved det nye kul­tur­hu­set. For noen må­ne­der for­tal­te Var­den at noen had­de tag­get «mo­der­ne, men stygt» på rust­hol­ken med den flot­te be­lig­gen­he­ten. Det­te ut­sag­net er nå sen­su­rert, men si­den har nye kref­ter ryk­ket ut for å rak­ke ned på pumpe­hu­set ved Pors­grunns­elva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.