Vått, vilt og rått

Kistefestivalen bød i år på NM i vann­sklie­hopp. Det skap­te stor ap­plaus og mye lat­ter i pub­li­kum.

Varden - - NYHETER - SIL­JAN

IMPONERT: NM I VANN­SKLIE­HOPP: KISTE: VANT IKKE:

ALLE FOTO: CAMILLA HANSEN NORHEIM

Tid­li­ge­re har vann­sklia kun bydd på bruk­ne ribbein, skrubb­sår og blå­mer­ker. I år deri­mot, var det tit­ler som sto på spill, til den som had­de det lengs­te, høy­es­te og vil­les­te hop­pet.

Selv om man skul­le tro su­per­kref­ter vil­le vin­ne mes­ter­ska­pet, var ikke det­te til­fel­le. Michael Ni­el­sen og An­ders Hau­ge­rud.

Ko­mi­ker Jo­nis Josef var imponert over del­ta­ker­nes inn­sats, og er stor fan av Kistefestivalen.

Andreas Kiste had­de god kon­troll over del­ta­ker­ne un­der NM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.