På jakt etter gode kjøp

Over 2500 be­sø­ken­de var inn­om den po­pu­la­ere brukt- og an­tikk­mes­sa i Tele­marks­hal­len.

Varden - - NYHETER -

SMYKKER OG ROS: PÅ UTKIKK: MESSEGENERAL: GOD BU­TIKK:

ALLE FOTO: BIRGIT ESPEDALEN

Bjørg Sorte­dal fra Her­re er fast på auk­sjo­ner og mes­ser, på leit etter gode kjøp.

Sis­sel Tor­grim­sen og Mor­ten Sa­mu­el­sen fra Lar­vik var førs­te års ut­stil­le­re med selv­pro­du­ser­te smykker, og ga mas­se ros til ar­ran­ge­men­tet i Tele­marks­hal­len.

Søsk­ne­ne Susan­ne (8) og Tor Olav Tres­land Gjel­hus (11) fra Bø gjor­de god bu­tikk av å sel­ge le­ke­ne sine - for å kjø­pe seg nye.

Ar­vid Ha­gen er ar­ran­ge­ments­an­svar­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.