Bli med i Var­dens foto­kon­kur­ran­se i som­mer

Varden - - SOMMER FRA FJORD TIL FJELL -

Var­den skal kåre årets bes­te som­mer­bil­de. Første­pre­mi­en er et ka­me­ra.

– Regn­va­er gir gode bil­der det også, sier Var­dens fo­to­graf Fred­rik Pe­der­sen som sit­ter i årets jury for Var­dens som­mer­foto­kon­kur­ran­se. De sis­te åre­ne har det strøm­met inn med bil­der til Var­dens re­dak­sjon.

– Den fo­tog­le­den set­ter vi skik­ke­lig pris på, sier Fred­rik Pe­der­sen. Han har med seg re­dak­sjons­sjef Las­se Jo­hann­e­sen og ny­hets­re­dak­tør Ei­rik Hau­gen, og sam­men skal de pluk­ke ut vin­ne­re som får he­der og aere og flot­te pre­mi­er.

Send bil­de­ne på e-post til som­mer@var­den.no el­ler på MMS med kode­or­de­ne «VA SOM­MER» til 1963.

FOTO: BJØRG B. KITTIL­SEN

FORTJENT HVIL: Det gjel­der å gri­pe sjan­sen for en hvil når man er ute på som­mer­tu­rer.

FOTO: INGUNN EIDE

LAG PÅ LAG: Selv midt på svar­te nat­ta kan na­tu­ren va­ere farge­rik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.