Slått til blods med jek­kestropp på countryfestivalen

Varden - - NYHETER - TELE­MARK

Det ble en tra­vel natt til lør­dag for po­li­ti­et.

I Sel­jord ble til sam­men fire per­soner bort­vist fra fes­ti­val­om­rå­det, der det natt til lør­dag var sam­let sva­ert man­ge men­nes­ker i for­bin­del­se med Countryfestivalen. En mann had­de også fått for mye tid­lig på kvel­den, og ble klok­ken 22.24 på­gre­pet for bråk på ste­det.

Den mest al­vor­li­ge hen­del­sen skjed­de imid­ler­tid da en mann ble slått ned med en så­kalt jek­kestropp av ukjen­te gjer­nings­menn. Han måt­te sy fle­re sting i ho­det i etter­kant av hen­del­sen. Po­li­ti­et har så langt in­gen mis­tenk­te i sa­ken, men opp­ly­ser at vol­den ble meldt inn ca 00.20

I Ski­en ble en mann på­gre­pet for vold klok­ken 02.56, mel­der po­li­ti­et.

På van­net har det også va­ert liv og røre. Po­liti­bå­ten har va­ert ute, og kon­trol­ler­te to­talt 17 båt­fø­re­re. En mann fra Oslo ble an­meldt for pro­mil­le, og en an­nen båt­fø­rer fikk en an­mel­del­se for høy fart på fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.