Tror Odd har mu­lig­het

Fred­rik Old­rup Jen­sen og hans Zul­te Waregem er al­le­re­de kva­li­fi­sert for gruppe­spil­let i Euro­pa­liga­en. Han tror mo­der­klub­ben kan gå til play­off.

Varden - - SPORT - WAREGEM

Den tid­li­ge­re Odd-spil­le­ren var foran tv-skjer­men da Odd tap­te 1-2 i Za­greb tors­dag.

– De klar­te et re­sul­tat som gir håp om play­off. Dina­mo had­de flest sjan­ser, men også Odd kun­ne sco­ret fle­re, så mu­lig­he­ten er der. I det mins­te er det et re­sul­tat å spil­le vi­de­re på, sier han som – i teori­en – kan møte mo­der­klub­ben i Euro­pa­liga­en.

– Ja, i teori­en kan det bli Odd. Vi vet fra sist at play­off kan va­ere tøf­fe sa­ker, men in­gen­ting er av­gjort før kam­per er spilt.

Selv gle­der 24-årin­gen seg vel­dig til å få matche gode lag fra and­re euro­pe­is­ke liga­er.

– Det var en av grun­ne­ne til at det­te ble en in­ter­es­sant mu­lig­het for min del. Selv­sagt er det vel­dig spen­nen­de å få målt seg mot gode lag, og det enes­te vi vet, er at vi får seks kam­per på høyt nivå. Jeg opp­da­get tid­lig at det­te er noe alle på la­get og i klub­ben vir­ke­lig ser fram til.

I hjem­lig liga spil­ler Zul­te Waregem igjen først­kom­men­de lør­dag.

Da er St. Trui­den mot­stan­der på Re­gen­boog­sta­dion i Waregem.

– Jeg hå­per selv­sagt på enda mer spille­tid, sier tele­mar­kin­gen.

SCORER: Ste­fan Mladeno­vic scorer i Za­greb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.