Vet­tel økte for­spran­get i VM-sam­men­dra­get

Varden - - SPORT - FORMEL-1

VM-le­der Se­bas­ti­an Vet­tel kjør­te inn til sei­er i Un­garns Grand Prix søn­dag. Han økte der­med for­spran­get sitt til 14 po­eng i VM-sam­men­dra­get.

Vet­tel i sin røde Fer­ra­ri had­de for­del av bes­te start­spor og le­det fra start til mål. Ki­mi Räikkö­nen sik­ret dob­belt­sei­er til Fer­ra­ri. Tredje­plas­sen gikk til fins­ke Valt­te­ri Bot­tas i Mer­ce­des.

Det var Fer­ra­ris førs­te sei­er i Un­garn si­den 2004. Det var Vet­tels 50. løp som Fer­ra­ri-fø­rer og hans fjer­de den­ne se­son­gen.

– En stor­ar­tet dag og jeg er over­lyk­ke­lig. Det ble etter hvert en tøff kamp. Jeg had­de hen­de­ne ful­le med å hånd­te­re bi­len som hele ti­den trakk mot venst­re. Det så kan­skje ut som at jeg kun­ne kjørt ras­ke­re, og jeg skyl­der Ki­mi (Räikkö­nen) en stor takk. Han kun­ne helt klart ha kjørt for­te­re enn meg, sa Vet­tel.

Lewis Ha­mil­ton jak­tet sin fem­te stra­ke Un­garn, men had­de en svak start. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.