Mor­tens lil­le even­tyr bare fort­set­ter

Etter at Mor­ten Gun­nar Sem send­te I Lo­ve Pa­ris i tre­ning til stall Goop, har hun ut­vik­let seg til å bli Nor­ges bes­te hop­pe.

Varden - - SPORT - SKI­EN Mor­ten Ski­fjeld mor­ten.ski­fjeld@var­den.no

Hop­pa etter Stein­la­ger var klart best i NM for hop­per på Bi­ri lør­dag. Det ga nye 250.000 inn på kon­to­en til ski­ens­man­nen.

Fra ut­ven­dig le­der var Stein­la­ger-dat­te­ren helt over­le­gen sine kon­kur­ren­ter og vant på ster­ke 1.13,3.

Fei­ret litt

Sem fei­ret sei­e­ren sam­men med noen ka­me­ra­ter på Mets lør­dag .

– Det­te var stort, og jeg fikk fei­ret litt sam­men med noen ven­ner, ler Sem.

– Etter det hun vis­te på Bi­ri er hun Nor­ges bes­te hop­pe, og jeg er vel­dig stolt over å eie hen­ne. Eks­t­ra moro var det at jeg had­de tatt med meg opp­dret­te­ren Hans Jør­gen Pet­ter­sen til Bi­ri, så også han kun­ne ble på­skjøn­net litt.

Tok en sjan­se

I Lo­ve Pa­ris had­de stor suk­sess i Frank­ri­ke i vin­ter, men er for øye­blik­ket på stall Go­ops svens­ke gård uten­for Karl­stad.

– Nå er jeg glad for at jeg tok hen­ne hjem og prøv­de. Jeg tenk­te at i år må jeg ta sjan­sen, og det ble rik­tig.

Sem sto like ved mål­stre­ken un­der lø­pet.

– Rett på over­si­den av mål sto jeg da lø­pet gikk, men jeg tur­te ikke slip­pe ju­be­len løs før hun var rett før mål, men da kom det til gjen­gjeld et skik­ke­lig sei­ers­brøl. Lør­dag vis­te hun at hun bare var den bes­te hes­ten.

Even­tyr

Si­den nytt­år har den sju år gam­le hop­pa kjørt inn 825.595 kro­ner.

– I Lo­ve Pa­ris har va­ert et lite even­tyr for meg. Jeg har jo va­ert med som heste­ei­er en stund, og det har også va­ert en del plun­der og heft i kar­rie­ren for min hest. Da er det utro­lig fint å få opp­le­ve sli­ke opp­tu­rer som i NM. De vei­er opp for alle ned­tu­re­ne.

– Da hun pas­ser­te mål lør­dag var det «Yess» lik­som, jeg er en glad og hel­dig mann som ei­er den­ne fine hes­ten.

Sem har også vi­de­re pla­ner for I Lo­ve Pa­ris.

– Det er in­gen tvil om at hun har blitt her­det av lø­pe­ne i Frank­ri­ke. Nes­te opp­ga­ve hå­per jeg blir i EM for hop­per 16. au­gust.

Her­lig re­van­sje

Tom Erik Sol­berg opp­lev­de også en av sine bes­te øye­blikk på

trav­ba­nen lør­dag. Hans egen­t­ren­te Ghazi B.R. tok seg av prin­ses­se Märt­ha Loui­ses løp med 400.000 i første­pre­mie.

– Det var utro­lig dei­lig at han vant, for han ga­lop­per­te jo tro­lig bort sei­e­ren i Ta­min San­dys AEres­løp på Le­an­gen.

– Jeg har jo vun­net fle­re Der­by og Kri­te­ri­um, men det­te er det størs­te lø­pet jeg har vun­net med en varm­blods, sa Klos­ter­sko­gen-tre­ne­ren.

Dra­ma­tisk

Det ble litt trangt like etter start for Ghazi B.R.

– Vi fikk ikke den plas­sen vi skul­le hatt fra start, og etter min me­ning bur­de det va­ert blåst om­start. Hel­dig­vis holdt han seg på bei­na, og da var jeg for­nøyd med å hav­ne i tredje ut­ven­dig. På sis­te bor­t­re dro jeg ut, og jeg skjøn­te vel tid­lig at det­te vil­le gå vei­en.

Ghazi B.R. ei­es av hardt­sat­sen­de Nils Munk­hau­gen fra Mel­hus.

– At jeg vant Märt­ha-lø­pet etter at han fei­let bort sei­e­ren på Le­an­gen var utro­lig dei­lig. Dess­uten er det eks­t­ra moro si­den jeg tre­ner ham selv, og ikke minst for ei­e­ren som sat­ser knall­hardt på meg som tre­ner.

Nor­ges­re­kord

Lio­nel vant som ven­tet NM for varm­blods­hes­ter. Da Gø­ran An­ton­sen dro til for fullt 500 igjen spant han fra kon­kur­ren­te­ne og vant på 1.12,3, ny norsk re­kord.

– Å vin­ne NM var stort for meg, og jeg må tak­ke alle som har møtt opp her i dag for å se de fine lø­pe­ne, sa sei­er­s­kus­ken etter lø­pet.

NORGESMESTERINNEN: I Lo­ve Pa­ris og Lars An­var Kol­le vant NM for hop­per. Her sam­men med opp­dret­ter­ne Kirste­n­og Hans Jør­gen Pet­ter­sen og ei­er Mor­ten Gun­nar Sem (tv), og den svens­ke oppas­se­ren.

NOR­GES BES­TE: Lio­nel er uten tvil den bes­te no­prs­ke varm­blods­hes­ten for ti­den. Han har kjørt inn over 12 mil­lio­ner så langt i kar­rie­ren.

LETT: Ghazi B.R. og Tom Erik Sol­berg tok seg en­kelt av Prin­ses­se Mät­ha Loui­ses Løp på Bi­ri med 400.000 i første­pre­mie.

KJEMPEFORNØYD: Ghazi B.R., Tom Erik Sol­berg, oppas­ser Ton­je Fjell­da­len samt ek­te­pa­ret Munk­hau­gen etter stor­løps­sei­e­ren lør­dag.

ALLE FOTO: HESTEGUIDEN.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.