Store­slem av Klos­ter­sko­gen-tre­ner­ne i de svens­ke kri­te­rie­kva­le­ne

Varden - - SPORT - TRAV

Kos Odin (e. Alm Vik­tor) kom til kri­te­rie­kval i Sve­ri­ge med fire stra­ke sei­rer.

Han hav­net i and­re par ut­ven­dig, og an­grep 800 igjen for Si­men Bjør­ba­ek Jes­sen. 300 fra mål ble tem­po­et skrudd kraf­tig opp, og da for­svant Kos Odin bare ifra kon­kur­ren­te­ne. Han lan­det på 1.28,7 over 2100 me­ter, og det var mye kref­ter igjen på tan­ken hos 3-årin­gen.

Nå ven­ter fi­na­le med 600.000 svens­ke kro­ner til vinneren

. Det an­dra kva­li­fi­se­rings­lø­pet gikk også til Nor­ge og Klos­ter­sko­gen. Val­le Ask (e. Moe Odin) var helt over­le­gen. Tom Erik Sol­berg kjør­te til tet etter snaue 500 me­ter, og i tet var hes­ten to­talt over­le­gen.

Han ryk­ket fra kon­kur­ren­te­ne 500 me­ter fra mål, og er vel den enes­te som kan true Kos Odin i kam­pen om fi­nale­sei­e­ren, spår det svens­ke fag­bla­det Trav och Galo­pron­den.

– Val­le Ask har ut­vik­let seg fint og blir bed­re og bed­re for hver start, selv om han kan­skje ikke var helt på topp i dag, sa Tom Erik Sol­berg etter lø­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.