Ei­riks størs­te dag

Ei­rik Tør­nes Vrål­stad fra Dran­ge­dal måt­te kjem­pe med tå­re­ne etter å ha le­vert sitt livs sky­ting da det gjaldt som mest.

Varden - - SPORT - FØRDE

FULLTREFF:

BEG­GE FOTO: TER­JE ALLUM

Ei­rik Tør­nes Vrål­stad traff som han ald­ri har truf­fet før, og 14-årin­gen had­de in­gen mu­lig­het til å skju­le gli­set etter­på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.