For­nøyd på fem­te

Varden - - SPORT - SVØMMING

Hen­rik Chris­ti­an­sen svøm­te inn til en he­der­lig 5.-plass på 1500 me­ter fri un­der svøm­me-VM søn­dag. Han no­ter­te ti­den 14.54,58.

20-årin­gen fra Lille­strøm var der­med et lite styk­ke bak sin egen nors­ke re­kord på 14.53,77 fra mars i fjor, men han var li­ke­vel strå­len­de for­nøyd.

– Jeg er for­nøyd med plas­se­rin­gen, og det­te er jo min nest bes­te 1500 me­ter. Jeg var nok litt pas­siv til å be­gyn­ne med, men jeg klar­te å byg­ge lø­pet mitt og had­de en god av­slut­ning, sa Hen­rik Chris­ti­an­sen.

Gul­let gikk til ita­li­ens­ke Pal­tri­nie­ri med ster­ke 14.35,85. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.