Sco­ret og ska­det

Varden - - SPORT - FOT­BALL

Ar­se­nals frans­ke ny­er­ver­vel­se Alex­and­re La­ca­zet­te sco­ret i 1-2-ta­pet mot Se­vil­la, men spis­sen fikk en smell på tam­pen av tre­nings­kam­pen.

Den tid­li­ge­re Lyon-stjer­nen måt­te tas av ba­nen etter 78 mi­nut­ters spill. Ar­se­nal-ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger må håpe at det ikke er snakk om en al­vor­lig ska­de for La­ca­zet­te kort tid før Pre­mi­er League-se­son­gen star­ter.

Joaquín Cor­rea send­te Se­vil­la i fø­rin­gen i London, men La­ca­zet­te brak­te ba­lan­se i regn­ska­pet med sin full­tref­fer til 1-1 etter 62 mi­nut­ter. Ste­ven N’Zon­zi ble imid­ler­tid match­vin­ner for span­jo­le­ne sju mi­nut­ter etter.

Ar­se­nal åp­ner Pre­mi­er League 2017/2018 mot Leices­ter 11. au­gust. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.