Øs­ter­rike vant straffe­dra­ma

Varden - - SPORT - FOT­BALL

Et mål­løst opp­gjør i kvart­fi­na­len mel­lom Øs­ter­rike og Spa­nia i fot­ball-EM for kvin­ner måt­te av­gjø­res på straf­fer. Der vant øster­ri­ker­ne 5-3.

EM-de­bu­tant Øs­ter­rike tok Spa­nias skalp i straffe­spark­kon­kur­ran­sen i ne­der­lands­ke Til­burg. Øster­ri­ker­ne sco­ret på alle sine straf­fer, mens Sil­via Me­se­gu­er ble synde­bukk da hun bom­met på sin straf­fe for span­jo­le­ne. Sarah Punti­gam sat­te inn den av­gjø­ren­de straf­fen, og Øs­ter­rike kun­ne jub­le for en his­to­risk semi­fi­nale­plass.

Øster­ri­ker­ne mø­ter Dan­mark i semi­fi­na­len tors­dag. Dans­ke­ne slo over­ras­ken­de ut Tysk­land tid­li­ge­re søn­dag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.