Histo­rie­tur til Far­men

Ons­dag kveld har Hed­rum his­to­rie­lag tur til Nord­re Far­men på øst­sida av Lå­gen.

Varden - - FOLK - HED­RUM

Først får vi høre litt om his­to­ri­en på Far­men. Etter en god ma­tog prate­pau­se tar vi en li­ten tur for­bi Hus­van­net og opp til den frem­re Far­mense­tra. Alle er vel­kom­ne til å va­ere med, og en kan kjø­re helt fram. Fram­møte er kl. 18.00.

Far­men er ei na­tur­skjønn og vel­dyr­ka grend som lig­ger på øst­sida av Lå­gen. Det­te bil­det har Rei­dar Nord­kvel­de­moen tatt fra åse­ne på vest­sida. Vi ser Hus­van­net litt til venst­re på bil­det, og len­ger bak, inn­imel­lom fjel­la, se vi en snipp av Dam­vann. Fjel­let mot him­me­len til høy­re er Far­men­røy­sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.