BURSDAGER

Varden - - FOLK -

22 år

Hipp hur­ra for gle­des­spre­de­ren Mar­tin Hvar­nes som fyl­ler 22 år i dag. Fot­ball og hånd­ball på Her­ku­les HU, og en stor Odd Gr­en­land pa­triot, er det ikke tvil om hva som opp­tar den­ne flot­ten gut­ten. Gra­tu­le­rer med da­gen fra pap­pa, Ven­ke og «Kak­tus».

12 år

Kja­ere Ma­ri ,idag er du jam­men 12år.Du­er­vår al­les prin­ses­se og sol­strå­le. Tan­te og res­ten av gjen­gen er vel­dig glad i deg og vi gle­der oss til å fei­re deg med ga­ver og kake. Hipp hipp hur­ra for deg i dag jen­ta vår. Klem fra pap­pa, besta, bestefar, tan­te Ki­ne, Fe­lix og Tin­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.