Blues in Art

Varden - - KULTUR -

NOTODDEN Tele­marks­gal­le­ri­et og Notodden Blues Fes­ti­val pre­sen­te­rer en stor ju­bi­le­ums­ut­stil­ling knyt­tet til fes­ti­va­lens 30-års ju­bi­le­um. Ut­stil­lin­gen vi­ser verk av ame­ri­kans­ke og nors­ke kunst­ne­re og er årets som­mer­ut­stil­ling i Tele­marks­gal­le­ri­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.