VAR­DEN RETTER

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Ru­nar Thy­ge­sen tråk­ket ikke luft 217 me­ter til over Gald­hø­pig­gen. For post­num­me­ret til Lom ble i teks­ten for­veks­let med høyde­met­re­ne til Nor­ges høy­es­te topp. Der­med ble litt av hvert feil. Det som bur­de ha stått i fre­da­gens Var­den er det føl­gen­de:

Den sis­te etap­pen gikk fra tu­rist­hyt­ta Spi­ters­lu­len på 1.106 me­ter over ha­vet og til Gald­hø­pig­gen, som lig­ger 2.469 me­ter over ha­vet, en stig­ning på 1.363 me­ter. (Til sam­men­lik­ning har tu­ren fra Stavs­ro til Gausta­top­pen en stig­ning på 705 me­ter.) Re­dak­sjo­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.