BIL­FIN­GER

Varden - - NYHETER -

Om­sat­te for 1,9 mrd i2016

55 % er part­ner­skaps­kon­trak­ter 30 % er ramme­av­ta­ler 15 % er pro­sjek­ter An­tall an­sat­te: 1.300 Fag­ar­bei­de­re: 1010 Ar­beids­le­de­re: 120 In­ge­ni­ø­rer: 120 Stab/adm.: 50 Inn­lei­de: 320 La­er­lin­ger: 98

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.